Ειδικά Σεμινάρια

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Α ΜΕΡΟΣ

Διαδικτυακές Συναντήσεις στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ

Στο εργαστήριο αυτό μαθαίνουμε τι είναι ο Μονόλογος, ποια είναι η δυναμική του ως Λόγος επί Σκηνής, και τα κριτήριά του.
Συγκεκριμένα θα εργαστούμε:
– Εκμάθηση γραμμών
– Απεύθυνση του κειμένου
– Κατεύθυνση στον χώρο
– Ταχύτητες λέξεων και κυματισμοί
– Ο χρόνος ζωής του μονολόγου και η δυναμική του

Δίνονται μονόλογοι στην Eλληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικά έργα.

Διάρκεια | 5 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου
Μέρα | Παρασκευή

Ώρα| 12:00 – 13:30

Β ΜΕΡΟΣ

Διαδικτυακές Συναντήσεις στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ
Στο εργαστήριο αυτό μαθαίνουμε την τεχνική των Μονολόγων που βασίζεται πάνω στον Ρυθμό του Λόγου και την Αλήθεια των γεγονότων. Κάθε Μονόλογος απλώνει με τις λέξεις του πληροφορίες που είναι κλειδιά για τον ηθοποιό προκειμένου να αναδύσει το Ρόλο του.
Ο ρυθμός των λέξεων και η δύναμη στο “Εδώ και Τώρα” μας οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις και παρουσιάσεις των Μονολόγων.
Μαθαίνουμε τον ρυθμό, την δύναμη του λόγου και την διαφορετική απόδοση και έκφραση.
Οι μονόλογοι μπορεί να είναι στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Διάρκεια | 8 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου
Μέρα | Παρασκευή
Ώρα | 18:00 – 19:30

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Β ΜΕΡΟΣ

“Γη, Νερό, Φωτιά και Αέρας”
(προϋπόθεση το Α μέρος)
Διαδικτυακές Συναντήσεις μέσα από την πλατφόρμα του ΖΟΟΜ

Στο Β μέρος εργαζόμαστε πάνω στην Δύναμη και την Αλήθεια των στοιχείων της Φύσης, έτσι όπως αυτά εκδηλώνονται στη Φύση. Μαθαίνουμε την Σύνθεση των χαρακτηριστικών και αποκτούμε την ικανότητα να τα εκφράσουμε και να τα εκδηλώσουμε μέσα στα κείμενα. Χρησιμοποιούμε την κίνηση και τον λόγο προκειμένου να βελτιώσουμε την χρήση των στοιχείων μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τους ρόλους και τις σχέσεις.

Διάρκεια | 2 – 23 Φεβρουαρίου
Μέρα | Τρίτη
Ώρα | 12:00 – 13:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τ: 694 7218 195
Ε: acting.greece@gmail.com