Ειδικά Σεμινάρια

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Διαδικτυακές Συναντήσεις στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ

Στο εργαστήριο αυτό μαθαίνουμε τι είναι ο Μονόλογος, ποια είναι η δυναμική του ως Λόγος επί Σκηνής, και τα κριτήριά του.
Συγκεκριμένα θα εργαστούμε:
– Εκμάθηση γραμμών
– Απεύθυνση του κειμένου
– Κατεύθυνση στον χώρο
– Ταχύτητες λέξεων και κυματισμοί
– Ο χρόνος ζωής του μονολόγου και η δυναμική του

Δίνονται μονόλογοι στην Eλληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικά έργα.

Διάρκεια | 7- 28 Οκτωβρίου
Μέρα | Πέμπτη

Ώρα | 6:00-7:30μμ

Συμμετοχή | 60 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Τ|694.721.8195