Σκηνοθεσία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
Ετήσιο Πρόγραμμα | Με φυσική παρουσία και διαδικτυακή


Αυτό το εργαστήριο απευθύνεται σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες που θέλουν να αποκτήσουν Μεθοδολογία στην εργασία τους και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις ιδέες τους αποτελεσματικά και δημιουργικά. Αυτό δυναμώνει την θέση του Σκηνοθέτη και τον ενεργοποιεί προς την κατεύθυνση της απόλυτης έκβασης και της επιτυχίας μιας παραγωγής, οικονομικά και καλλιτεχνικά.
Ο Σκηνοθέτης καλείται να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του με τρόπο επαγγελματικό και καθαρό, χωρίς διαφορές που οδηγούν σε συγκρούσεις αλλά σε δυναμικά σχήματα θεατρικών ομάδων.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να δημιουργηθούν συγκεκριμένες ικανότητες και επιδεξιότητες στους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να εργάζονται με Σχέδιο βασισμένο στις αρχές της Σκηνοθεσίας και του Coaching που απαιτείται κατά την διάρκεια των προβών και των παραστάσεων.
Στο τέλος του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα πρότζεκτ των συμμετεχόντων σε θέατρο της Αθήνας.
Θα βιντεοσκοπηθούν για προβολή σε διαδικτυακά μέσα και πλατφόρμες.

Τα Σημεία της Μεθοδολογίας που καλύπτει το εργαστήριο αυτό είναι:
1. Οι αρχές της σκηνοθεσίας και οι πρακτικές εφαρμογές
Θέατρο, σκηνικός χώρος, διαμόρφωση σκηνικού και λειτουργία των ηθοποιών σε σχέση με την γεωμετρία στο χώρο
2. Εργαλεία κατανόησης του κειμένου
Γραμματική, στίξη, ενεργείς λέξεις και ποιητικός λόγος (αρχαία τραγωδία)
3. Επαφή με τα στοιχεία της σκηνής (γεωμετρία και άξονας)
4. Σημεία επικοινωνίας με τους ηθοποιούς
(Coaching, Side coaching κατά Viola Spolin)
5. Παρουσίαση του έργου στην διανομή
Μελέτη του έργου, τρόποι παρουσίασης, οργανόγραμμα
6. Ρυθμός και μέτρο σκηνής
7. Τρόποι διανομής ρόλων
(Αξιοποίηση των προσωπικοτήτων των ηθοποιών και των ικανοτήτων τους)
8. Επιχειρηματικότητα – Βασικά σημεία συνεργασίας και αμοιβών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: 720€
Εφάπαξ εγγραφή έκπτωση 10% = 648€
Δόσεις: 3 δόσεις των 240 € (1η δόση με την εγγραφή, 2η δόση στις 26/11 και 3η δόση στις 25 Φεβρουαρίου 2021)
Η εξόφληση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το αν θα ολοκληρώσει ο συμμετέχων το πρόγραμμα ή όχι.

Η ομάδα αποτελείται από 8 συμμετοχές ΜΟΝΟ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 6 Οκτωβρίου 2020 – 18 Μαΐου 2021
ΜΕΡΑ | Τρίτη
ΩΡΑ | 7:45 – 9:45 μμ
ΕΝΑΡΞΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν επιλέξει ένα Μονόπρακτο, πάνω στο οποίο θα εργαστούν και θα παρουσιάσουν την εργασία τους στο τέλος του εργαστηρίου. Το Μονόπρακτο θα πρέπει να έχει από 3 έως 5 ρόλους στην διανομή του. Επίσης, όλοι θα συμμετέχουν στα πρότζεκτ των υπολοίπων ως ηθοποιοί, προκειμένου να κατανοηθεί επί του πρακτέου η επικοινωνία και τα εργαλεία της συνεργασίας του σκηνοθέτη και των ηθοποιών.
Θα δοθεί Βεβαίωση στο τέλος του εργαστηρίου σε όσους έχουν συμμετοχή χωρίς απουσίες και έχουν παρουσιάσει το πρότζεκτ τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Όλγα Τζωρτζ | Acting Coach, Σκηνοθέτης
American Academy of Dramatic Arts, New York
NLP Life Coach Practitioner | Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κέντρο Σύγχρονων Δραματικών Εφαρμογών – ΑΜΚΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τ | 694 721 8195, 10πμ-8μμ
Ε | acting.greece@gmail.com Δείτε λιγότερα