Συγγραφή Σεναρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ετήσιο πρόγραμμα – Online – Σε 3 μέρη
Μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών

Σ αυτό το εργαστήριο μαθαίνουμε τεχνικά τον τρόπο να δομούμε και να γράφουμε Σενάρια μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών.
Η μέθοδος και τα βήματα γραφής δίνονται μέσα από ασκήσεις που με απλό τρόπο οργανώνουν τις ιδέες και τις σκέψεις του συμμετέχοντα. Κάθε ιδέα χρειάζεται έναν δρόμο πρακτικό για να μπορέσει να πάρει μορφή μέσα από την χρήση της γλώσσας και της προσωπικής έκφρασης του συγγραφέα.

Η Ύλη των μαθημάτων είναι δομημένη για να βοηθήσει και να εμπνεύσει τον συμμετέχοντα εν δυνάμει συγγραφέα, και να τον οδηγήσει σε απλή συγγραφή και υλοποίηση της ιδέας του. Έτσι, γραμμή γραμμή, ο ίδιος καταφέρνει να γράφει με άνεση και απλότητα με αποτέλεσμα και κατάθεση έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Α’ Μέρος: 7 Οκτωβρίου – 16 Δεκεμβρίου 2020

Β’ Μέρος: 6 Ιανουαρίου – 24 Μαρτίου 2021

Γ’ Μέρος: 31 Μαρτίου – 9 Ιουνίου 2021

ΠΟΥ: Online 
Μέρα παράδοσης Ύλης: Κάθε Τρίτη – 23:59

Μέρα Παράδοσης εργασιών: Κάθε Δευτέρα – 23:59

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Κάθε μέρος 250 € / Όλο το πρόγραμμα 620€

Πληροφορίες – Εγγραφές
Τ: 694 721 8195
Ε: acting.greece@gmail.com