Συγγραφή Σεναρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ –  Online
Μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών

Σ αυτό το εργαστήριο μαθαίνουμε τεχνικά τον τρόπο να δομούμε και να γράφουμε Σενάρια μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών.
Η μέθοδος και τα βήματα γραφής δίνονται μέσα από ασκήσεις που με απλό τρόπο οργανώνουν τις ιδέες και τις σκέψεις του συμμετέχοντα. Κάθε ιδέα χρειάζεται έναν δρόμο πρακτικό για να μπορέσει να πάρει μορφή μέσα από την χρήση της γλώσσας και της προσωπικής έκφρασης του συγγραφέα.

Η Ύλη των μαθημάτων είναι δομημένη για να βοηθήσει και να εμπνεύσει τον συμμετέχοντα εν δυνάμει συγγραφέα, και να τον οδηγήσει σε απλή συγγραφή και υλοποίηση της ιδέας του. Έτσι, γραμμή γραμμή, ο ίδιος καταφέρνει να γράφει με άνεση και απλότητα με αποτέλεσμα και κατάθεση έργου. 
Η διάρκεια των μαθημάτων είναι σε τρία μέρη. Κάθε μέρος διαρκεί τρεις μήνες.ONLINE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   Α μέρος: 8 Ιανουαρίου – 18 Μαρτίου Β μέρος: 25 Μαρτίου – 24 Ιουνίου Γ μέρος: 1 Ιουλίου – 4 Σεπτεμβρίου ΠΟΥ: Online
Μέρα παράδοσης Ύλης: Κάθε Τετάρτη – 23:59Μέρα Παράδοσης εργασιών: Κάθε Τρίτη – 23:59
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 250 €

Πληροφορίες – Εγγραφές
Τ: 6947218195
Ε: acting.greece@gmail.com

Δείτε το πρόγραμμα