ΣΥΥΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Ασύγχρονο εργαστήριο 
Μέρος 1ο


Σ αυτό το εργαστήριο μαθαίνουμε να δημιουργούμε χαρακτήρες, προσωπικότητες, σχέσεις και δράσεις που οδηγούν στην σύνθεση μιας ιστορίας, ενός σεναρίου. 
Ασκήσεις, φωτογραφίες, χάρτες και εικόνες θέτουν την έμπνευση σε λειτουργία και οδηγούν στην δομή που θα πλαισιώσει τα γεγονότα στον τόπο και τον χρόνο.

Τα πιο σημαντικά εργαλεία είναι οι επιλογές των λέξεων, των χρωμάτων, των τόπων και των στιγμών που θα συναρμολογήσουν τον άξονα πλοκής και εξέλιξης της θεματικής μας. 

Το εργαστήριο γίνεται σε τρία μέρη και δύο ενότητες. 

Θα χρειαστούμε:
- μολύβια
- λευκά χαρτιά
- pc
- φωτογραφική μηχανή ή κινητό
- μαρκαδόρους
- post it 

   
Διάρκεια 
Μέρος 1ο | 17 Ιανουαρίου - 20 Μαρτίου
Μέρος 2ο |  27 Μαρτίου - 22 Μαίου
Μέρος 3ο |  29 Μαίου - 24 Ιουλίου

Μέρα παράδοσης Ύλης | Κάθε Τετάρτη μέχρι 23:00
Μέρα παράδοσης εργασιών συγγραφής | Κάθε Τρίτη μέχρι 23:00

Συμμετοχή κάθε μέρους | 190€
Εγγραφή | 10€

Πληροφορίες - Εγγραφές
τ | 694 721 8195

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις